Klinička primjena ultrazvuka

Ultrazvuk se u medicini primjenjuje skoro u svim područjima, a najčešće je to u kardiologiji (za dijagnostiku i tijekom operacijskih zahvata), u ginekologiji i porodništvu, tijekom pregleda organa trbušne šupljine, površinskih organa (“small parts”) te prilikom pregleda mišićnokoštanog sustava.

Osim u navedenim segmentima ultrazvuk je moguće koristiti i u sljedećim granama medicine:

–     Vaskularni ultrazvuk – tijekom pregleda krvnih žila

–     U neurologiji (transkranijski Doppler)

–     Tijekom pregleda u hitnoj medicini – FAST i FATE protokoli

–     U anesteziologiji i kontroli boli za dijagnostiku i prilikom izvođenja punkcija i kateterizacija

–     U operacijskim zahvatima u kirurgiji (manji i veći zahvati)

–     Tijekom fizioterapije i u kozmetičkoj industriji

Menu